Allround medewerkers
Onder allround medewerkers verstaan wij medewerkers die ervaring hebben met het gehele voorbereidingstraject. Dat wil zeggen dat de medewerkers ten minste ervaring hebben met tekenen, bestekschrijven, calculeren en projectleiding. Daarnaast beschikken de individuele medewerkers ook nog over specialistische competenties. Deze mix van een brede basis aangevuld met specialistische kennis maakt van ons een flexibel en slagvaardig bureau.